Πολιτική Χρήσης των Cookies

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της, το Chxaos κάνει χρήση των cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περικλείουν πληροφορίες με τη μορφή απλού κειμένου και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Σκοπός συγκεκριμένων πληροφοριών (cookies) είναι να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies. Τα cookies ανά περίοδο λειτουργίας τα οποία διαγράφονται κατά τον τερματισμό της συνεδρίας του προγράμματος πλοήγησης («session cookies»), και τα μόνιμα cookies τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή με σκοπό τη  παροχή πληροφοριών σχετικά το πρόγραμμα πλοήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα «long-term cookies»).

Τα cookies χωρίζονται στις 4 εξής κατηγορίες:

Απαραίτητα cookies      

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγησή των χρηστών στον δικτυακό τόπο.

Cookies λειτουργικότητας           

Τα cookies λειτουργικότητας παρέχουν στον δικτυακό τόπο τη δυνατότητα απομνημόνευσης των επιλογών  του χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα, περιοχή) παρέχοντας με αυτό τον τρόπο βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες δυνατότητες.

Cookies επιδόσεων / Analytics   

Τα cookies επιδόσεων / analytics παρέχουν στον δικτυακό τόπο τη δυνατότητα συλλογής μη προσωπικών δεδομένων − δεδομένων σε μορφή που δεν επιτρέπει τον άμεσο συσχετισμό με συγκεκριμένο άτομο – και σκοπός τους είναι η υποστήριξη λειτουργιών μέτρησης των δικτυακών τόπων. Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η βελτίωση των επιδόσεων του δικτυακού τόπου παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέφτηκαν και τη λήψη μηνυμάτων σφαλμάτων από ιστοσελίδες.

Cookies τρίτων μερών   

Τα cookies τρίτων μερών ορίζονται από δικτυακό τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή. Σκοπός αυτών των cookies είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Αυτά τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο μέσω του δικτυακού τόπου του τρίτου μέρους.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα αρχεία του υπολογιστή των χρηστών και δεν έχουν την δυνατότητα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

Οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης ή περιορισμού μετάδοση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνεται και αυτοματοποιημένα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

Ο παρών ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, συμμορφωμένος με τους ειδικούς όρους της σχετικής νομοθεσίας διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν οι χρήστες κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Στις περιπτώσεις που συντελούνται εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών/μελών και του ιστότοπου, ο ιστότοπος οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Ο ιστότοπος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ενημέρωση των πελατών του σχετικά με α) τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τα έξοδα μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια της ισχύουσας προσφοράς ή της τιμής της και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στον παρών ιστότοπο διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται βάσει των όρων του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που δηλώνει ο επισκέπτης/ χρήστης για την ολοκλήρωση της πληρωμής υπηρεσιών/προϊόντων του ιστότοπου, χρεώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει δηλώσει ρητώς την συγκατάθεσή του για αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας για την ανανέωση της συνδρομής ή της υπηρεσίας του. Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά τους όρους διεκπεραίωσης των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων με τους οποίους εναρμονίζονται οι πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Φόρμες Επικοινωνίας

Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο του Chxaos οι χρήστες έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης τιμοκατάλογων και άλλων πληροφοριών. Κατά τη συμπλήρωση και καταχώρηση της φόρμας, οι πληροφορίες που αποστέλλονται όπως το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server.

Εγγραφή στο Νewsletter

Στο ιστότοπο του Chxaos οι χρήστες έχουν την δυνατότητα εγγραφής στο newsletter. Σε αυτή την περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στον server μας για την αποστολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών email. Ο παραλήπτης έχει όποτε θελήσει τη δυνατότητα να αιτηθεί διακοπή της λήψης ενημερωτικών email επιλέγοντας την απεγγραφή του από το εκάστοτε newsletter.

Σχόλια στο Βlog

Οι χρήστες στον παρών ιστόποπο έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης απόψεων και σχόλιων τους στο blog. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, το email, η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και η IP τους στους server μας. Σε περίπτωση που έταιρος χρήστης έχει καταχωρήσει σχόλιο σε blog post όπου προηγούμενοι χρήστες έχουν επίσης καταχωρήσει σχόλιο, τότε πραγματοποιείται ενημέρωση των προηγούμενων χρηστών με email για το νέο σχόλιο. Επίσης, το Chxaos έχει το δικαίωμα ελέγχου πριν την ανάρτηση των σχόλιων και το δικαίωμα μη ανάρτησης ή και διαγραφής, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης ή σε περιπτώσεις που τα σχόλια έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα. αποτελούν link ή κώδικες html, αποτελούν αιτία αντιπαραθέσεων με άλλους χρήστες, περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο περιεχόμενο.

Δικαιώματα Χρηστών

Οι χρήστες μέσω αποστολής email έχουν το δικαίωμα αίτησης ηλεκτρονικού αντίγραφου των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή αυτών. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. μετά την τιμολόγηση υπηρεσιών, οπότε και πρέπει να διατηρηθούν τα στοιχεία τους στο λογιστικό πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.

Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν διαθέσει είναι τα εξής:

Δικαίωμα Ενημέρωσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρήθηκαν από αυτούς και διατηρούνται στον παρών ιστότοπο.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται καθώς και ενημέρωση σχετικά με τυχόν επεξεργασία τους. Ειδικότερα, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούνται, τους αποδέκτες, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από τους ίδιους τους χρήστες.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για διόρθωση των δεδομένων τους σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης η τροποποίησής του.

Δικαίωμα Διαγραφής

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για μερική ή πλήρη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων όταν δεν κρίνονται πλέον απαραίτητα ή όταν επιθυμούν να ανακαλέσουν την συναίνεσή τους. Το Chxaos , αναλόγως την περίπτωση, θα προβεί στην ενημέρωση σας σχετικά με την ολική ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας ή με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων. Αδυναμία διαγραφής ισχύει σε περιπτώσεις κάποιων νόμων ή εκπλήρωσης κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, δικαιωμάτων ελευθερίας έκφρασης και νομικής αξίωσης που επιβάλλει τη διατήρησή τους.

Δικαίωμα Περιορισμού

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, ο περιορισμός θα μπορεί να αφορά (1) είτε συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων,  (2) είτε τους σκοπούς της επεξεργασίας, (3) είτε περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων κρίνεται παράνομη αλλά οι χρήστες δεν επιθυμούν τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους μπορεί να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Δικαίωμα Φορητότητας

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν λήψη των προσωπικών δεδομένων που έχουν παραχωρήσει στην εταιρεία μας, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Οι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθούν άμεση διαβίβαση από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική τους μεσολάβηση.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Επισκεψιμότητας

Κατά την περιήγησή σε site μας συλλέγονται και αποθηκεύονται  δεδομένα συμπεριφοράς, όπως π.χ. επισκεπτόμενες σελίδες, χρόνοι παραμονής, συχνότητα επισκέψεων κτλ. και γνωστοποιούνται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics με σκοπό την βελτίωσης του μάρκετινγκ του Chxaos. Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν τους χρήστες.

Remarketing

Με σκοπό την προβολή διαφημίσεων σε site τρίτων, δύναται να γνωστοποιηθούν στοιχεία επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook.

Συνεργασία με τις Αρχές

Το Chxaos δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση προσωπικών δεδομένων που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού, πάρα μόνο έπειτα από νόμιμο αίτημα από δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ερωτήσεις που αφορούν την συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, επικοινωνήστε  τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Chxaos προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.